Seinamaalingu „Sõnum seinal“ avamine

Seinamaalingu „Sõnum seinal“ avamine2019. aastal tähistab Kõrgema Kunstikooli Pallas asutamise 100. aastapäeva, mis omakorda markeerib Tartus kõrgema kunstihariduse andmise algust sajand tagasi. Selle Tartule olulise tähise märkimiseks on kavas Pallase rahvusvaheline suvestuudio, mis toimub 26. juunist 29. juunini Tartus.

Suvestuudios osalevad üliõpilased ja õppejõud Georgiast, Kasahstanist, Leedust ja Eestist. Esmakordselt korraldatav rahvusvaheline stuudio toob kokku üliõpilased ja õppejõud neljast erinevast riigist ja kultuurikeskkonnast.

Suvestuudio eesmärk on arendada Tartu ja Pallase koostöösidemeid Kasahstani, Georgia ja Leeduga. Ühistöö käigus teostatakse Tartu vanalinnas seinamaaling.
Seinamaalingu keskne teema on „Sõnum seinal“ ja osavõtjad neljast riigist jäädvustavad oma sõnumi/soovi Tartule ja tartlastele.

Seinamaalingu avamine on Tartu linna päeval 29. juunil, kell 15:00
Asukoht :https://goo.gl/maps/agvGKENQqU42

Töid teostatakse 26.–29. juunil avatud linnaruumis ning kutsume kõiki soovijaid seinamaalingu valmimist jälgima.